Wat heb je nodig om een huis te kopen in Spanje.

Wat heeft u nodig om een eigendom te kopen in Spanje?

 

Onze diensten

Onze diensten omvatten diverse aspecten die komen kijken bij de aan- en verkoop van een eigendom in Spanje. Als u op zoek bent naar een huis te koop aan de Costa Blanca, een appartement in Altea of als u een huis wilt kopen in Javea, onze taak is om u van het begin tot het einde te begeleiden door de verschillende fases van het koopproces zodat u een volledig inzicht krijgt in de gehele procedure. Vanaf de zoektocht naar uw droomwoning aan de Costa Blanca tot het onderhandelen over de prijs en de uiteindelijke aankoop.

 

Omdat de Spaanse wet- en regelgeving kan verschillen van deze die u in uw eigen land gewend bent, kunnen we u te allen tijde bijstaan en begeleiden om de hele transactie foutloos te laten verlopen. 

 

 Altea Makelaar Service Sleutel


Aankoopprocedure

Een huis vinden dat bij uw budget en levensstijl past EN dat tevens een zekere investering is, kan een lastige beslissing zijn. Met ruim 27 jaar ervaring op dit gebied, vormen wij het juiste team om het huis, de villa of het appartement van uw dromen aan de Costa Blanca te helpen vinden. Dankzij onze nauwe samenwerking met een selecte groep makelaars, kunnen we in een mum van tijd uw droomwoning vinden in en rond Altea. 

 

Tijdens ons eerste gesprek proberen we een idee te krijgen van het gewenste woningtype en uitvoering en vervolgens gaan we op zoek naar een woning die aan uw eisen voldoet.

 

Zodra we het geschikte huis voor u gevonden hebben aan de Costa Blanca, bespreken we samen het aanbod dat we aan de verkoper willen doen, evenals alle verkoopvoorwaarden. Vervolgens nemen we namens u contact op met de verkoper en leggen we hem het aanbod voor. Zodra overeenstemming is bereikt, wordt een ontwerp van de overeenkomst opgesteld, zowel in het Spaans als in uw moedertaal.

 

We hebben de volgende gegevens nodig:   

1.   De persoonlijke gegevens, zowel van de koper als van de verkoper: paspoort, burgerlijke staat (inclusief huwelijksstelsel), beroep, adres, etc.

2.   De koopprijs en de betalingsmethode.

3.   De gegevens van het eigendom en wat al dan niet inbegrepen is in de verkoop van de woning.

4.   De definitieve, uiterste datum voor de ondertekening van de transportakte bij de notaris.

5.   Na het ondertekenen van de koopovereenkomst, moet een aanbetaling van 10% van de overeengekomen prijs betaald worden. Dit bedrag wordt later in mindering gebracht op de laatste betaling bij de ondertekening van de transportakte.

6.   De definitieve, uiterste datum bij de notaris: pas nadat de notariële transportakte is verleden, gaat het eigendomsrecht over op de koper.

 

 

In de periode tussen de ondertekening van de koopovereenkomst en de uiterste datum bij de notaris, werken we samen met Inter Help Service, een onafhankelijk kantoor waarmee we al meer dan 25 jaar een uitstekende arbeidsrelatie hebben. Zij zullen een grondig onderzoek van het eigendom uitvoeren om te garanderen:

-   Dat het aantal vierkante meters in de akte juist is.

- Dat er geen openstaande hypotheken of schulden op de onroerende zaak rusten.

- Dat er geen stedenbouwkundige overtredingen in verband met het eigendom zijn die nog betaald moeten worden. 

- Dat alle belastingen, zoals IBI(onroerendezaakbelasting) en Basura(afvalbelasting), volledig voldaan zijn, evenals alle rekeningen van de nutsbedrijven en eventueel alle servicekosten van de VvE.

 

Als u een hypotheek nodig heeft, zullen wij u helpen om deze bij een Spaanse bank te verkrijgen.

 

De koper moet de volgende documenten overleggen:

1. Een geldig paspoort of identiteitskaart van alle kopers.

2. Zijn woonplaats en beroep. 

3. Burgerlijke staat (ongehuwd, getrouwd of gescheiden). Als de koper getrouwd is onder het stelsel van scheiding van goederen, hebben we een gelegaliseerd afschrift en een beëdigde vertaling van de huwelijkse voorwaarden nodig, beide voorzien van een apostille. (Indien nodig, kan de vertaling hier in Spanje worden verzorgd).

4. Een Spaans bankrekeningnummer.   

 5. Een Spaans NIE-nummer (fiscaal identificatienummer voor buitenlanders), aan te vragen bij het politiebureau. Heeft u hierbij hulp nodig, dan kunnen we het kantoor van Inter Help Service inschakelen. Zij kunnen u begeleiden tijdens de procedure en u helpen met het papierwerk. Zij kunnen ook zorgen voor de registratie van het NIE-nummer bij de Spaanse belastingdienst.

Voor het verkrijgen van het NIE-nummer zijn de volgende gegevens nodig:

a) Voornamen van beide ouders.

b) 2 pasfoto's in kleur.

c) Burgerlijke staat.

d) Adres in uw eigen land.

e) Adres van de woning die u gaat kopen.


Het verkrijgen van het NIE-nummer kan enkele maanden duren; het is daarom belangrijk om dit zo snel mogelijk te regelen, als u echt geïnteresseerd bent om een eigendom in Spanje te kopen. 
Zonder dit nummer is het niet mogelijk het eigendom op uw naam te registreren en de desbetreffende belastingen te betalen.

 

Notariaat en register 

Voorafgaand aan de officiële ondertekening van de akte zal de notaris bij het eigendomsregister een onderzoek naar de eigendomstitel laten doen om de exacte situatie van het eigendom op de verkoopdatum te checken.

Bij de notaris moet de identiteit van de koper en van de verkoper worden vastgesteld; vertegenwoordiging door een derde is alleen mogelijk bij notariële volmacht. De notaris leest de opgemaakte koopakte voor met alle correcte gegevens, waaronder de gegevens van het kadaster en van het eigendomsregister, de betalingsstatus van de onroerendezaakbelasting, evenals de betalingsmethode die gebruikt wordt.

Gewoonlijk vindt dan de betaling van de overeengekomen koopsom (onder aftrek van de aanbetaling) plaats door overlegging van een gecertificeerde cheque of van een kopie van de bankoverschrijving. Eventuele nog openstaande kosten of schulden waarvoor de verkoper aansprakelijk is, worden ingehouden.

Zodra de notariële transportakte is ondertekend, moet deze in het eigendomsregister worden ingeschreven. De notaris zal op dezelfde dag van de ondertekening per fax een voorlopig bericht aan het eigendomsregister sturen om de verandering van eigenaar te melden. Binnen 30 dagen moet de overdrachtsbelasting of de btw en het zegelrecht worden betaald. Binnen deze termijn moet de akte bij het eigendomsregister worden ingediend voor het verkrijgen van de definitieve registratie.

Als de aangekochte woning door een bank wordt gefinancierd, gaat een vertegenwoordiger van de bank naar de notaris om de hypotheekakte met de koper te ondertekenen. In dat geval zorgt de bank voor de registratie van de aankoop en de hypotheek bij het eigendomsregister.

Normaal gesproken krijgt de koper op dat moment de sleutels overhandigd en neemt hij het pand in bezit. Wij adviseren u uw nieuwe eigendom onmiddellijk bij het eigendomsregister te laten registreren. Inter Help Service kan u daarbij helpen en alle belastingaangiften in verband met de aankoop regelen. Hun honorarium bedraagt ongeveer 350 euro, excl. btw.

Vanaf de ondertekening moeten alle rekeningen van nutsbedrijven op naam van de koper gezet worden. Altea Premium Properties biedt deze service.

Aankoopkosten en bijkomende kosten:

De normale regel is: de koper betaalt alle aankoopkosten.

Deze kosten omvatten:

- De notariskosten.

- De kosten voor de inschrijving in het eigendomsregister.

- 10% overdrachtsbelasting (I.T.P.) bij de aankoop van een tweedehandswoning.

- De kosten verbonden aan de registratie van het eigendom.

 

Als het gaat om een nieuwbouwwoning of als de woning bij een maatschappij gekocht wordt, betaalt de koper normaal gesproken btw. Afhankelijk van wat u koopt, kan het btw-tarief 10% of 21% bedragen. Indien over de aankoop btw verschuldigd is, moet 1,5% zegelrecht worden betaald.

 

Wij zullen u bij al deze zaken begeleiden en u terzake informeren.


Kosten van de verkoper:  

1. De verkoper betaalt een gemeentelijke belasting, de zogenaamde Plusvalia-belasting. Deze belasting wordt berekend door elke gemeente, waarbij wordt uitgegaan van de tijd dat de woning in bezit is geweest van de verkoper en van de meerwaarde van de grond gedurende die periode.

2. De lokale onroerendezaakbelasting (IBI) en de afvalbelasting.

3. De eventuele servicekosten van de VvE tot op de datum van de eigendomsoverdracht.

4. Alle nutsvoorzieningen moeten worden betaald tot op de dag van de overdracht.

5. Er moet een energielabel overhandigd worden.

6. Als er een hypotheek op de woning rust, moet deze geannuleerd worden. Dat betekent dat de notaris- en registratiekosten die verbonden zijn aan de akte van hypotheekannulering, evenals eventuele bankkosten, voor rekening van de verkoper zijn.

 7. Indien de verkoper niet-resident in Spanje is, wordt bij de notariële akte 3% van de waarde ingehouden en moet deze worden afgedragen aan de Spaanse belastingdienst (Hacienda). Binnen 4 maanden na de verkoop moet de verkoper aangifte doen van de vermogenswinstbelasting onder aftrek van de inhouding van 3%. Altea Premium Properties zal de verkoper hierbij begeleiden als hij hulp nodig heeft.

8. Indien de verkoper resident in Spanje is, ouder dan 65 jaar, zijn hoofdverblijf verkoopt en al minstens 3 jaar fiscaal inwoner is, zal hij geen belastingen hoeven te betalen. Is de verkoper jonger dan 65 jaar, dan is hij vermogenswinstbelasting verschuldigd.

9. De verkoper betaalt de makelaarscommissie en de daarover verschuldigde btw, evenals de kosten voor de verklaring van bewoonbaarheid (Cédula de Habitabilidad).

10. Bij de verkoop moeten alle vierkante meters van het eigendom (zowel van de grond als van het gebouw) geregistreerd zijn, zowel in het eigendomsregister als in het kadaster. Indien dit niet het geval is, zal de verkoper de nodige stappen moeten ondernemen en de nodige kosten moeten maken om dit in orde te brengen. Altea Premium Properties zal de verkoper begeleiden waar nodig om deze zaken te regelen.

11. Bij de verkoop van het eigendom moet de verkoper ervoor zorgen dat alle vergunningen in orde zijn en dat er geen schulden, stedenbouwkundige overtredingen, etc. zijn. Indien dit niet het geval is, zal Altea Premium Properties de verkoper begeleiden waar nodig om hem daarbij te helpen.